slider klein

Juridisch advies

Ook voor juridische vraagstukken kunt u terecht bij PZtotaal.  

PZtotaal werkt samen met De Mannen van Van Swaaij. Wilt u een medewerker op staande voet ontslaan en voelt u zich toch niet helemaal zeker? Is er sprake van een ongeval op het werk of heeft de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) u aangeschreven wegens overtreding van de wet Tewerkstelling Vreemdelingen? Heeft u een andere (spoedeisende) kwesties waarover u wenst te overleggen? Wij assisteren u graag bij het oplossen van (acute) hulpvragen en/of het leggen van een (strategisch) noodverband op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht.

Juridisch advies

Voor een vast maandbedrag per medewerker kunt u gebruik maken van de juridische module. Binnen deze module valt de omgaande telefonische beantwoording van de bij u levende vragen op deze rechtsgebieden, in tijd gemaximeerd en gekoppeld aan het aantal medewerkers (vast en los) van de onderneming.
 
Voor ondernemingen met 1 t/m 5 medewerkers is dat 1 uur per maand, voor ondernemingen met 6 t/m 10 medewerkers is het 1,5 uur per maand, voor ondernemingen met 11 t/m 20 medewerkers is het 2 uur en voor ondernemingen met 21 of meer medewerkers zijn wij 3 uur per maand telefonisch voor overleg beschikbaar.
Niet gebruikte uren worden niet meegenomen naar een volgende maand; het beginsaldo van een nieuwe maand blijft dus steeds gelijk. 
 
Volgt er tussen u en ons over een individuele kwestie een uitgebreide correspondentiewisseling en/of moeten wij uiteindelijk een zaakdossier aanleggen, dan valt dat buiten het abonnement. In die gevallen verlenen wij u graag bijstand op basis van een gereduceerd tarief. U krijgt als abonnementhouder 25% korting op ons uurtarief van thans € 210,-- excl. BTW.
 
Eventuele door ons betaalde verschotten als griffierecht, deurwaarderskosten en kosten openbare registers en dergelijke worden aan u doorberekend.
 
Op onze dienstverlening – zowel binnen als buiten het abonnement - zijn de door ons gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, die een beperking van aansprakelijkheid inhouden; de tekst van deze algemene voorwaarden is als pdf-bestand bijgevoegd.

PZtotaal basismodule met juridisch advies

Voor een vast maandbedrag per medewerker kunt u aanvullend op de basismodule gebruik maken van het juridisch advies.
 
Wilt u direct een offerte aanvragen met de door u gewenste modules, klik dan hier.
 
  

Interesse?

Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan en wij laten u zien wat wij voor u kunnen betekenen

Vraag een offerte aan

PZtotaal totale begeleiding van werkgevers

Voor een vast maandbedrag heeft u totale ondersteuning bij personeelszaken, verzuimbegeleiding en juridische hulp.

Lees meer...